• Vakmanschap
  • Leidinggeven
  • Veiligheid
  • Continu verbeteren

VooropleidingGeen specifieke vooropleiding vereist.
Cursusduur2 dagen
Max. aantal deelnemers12
Kosten per deelnemer
€ 0,00

Cursus in het kort

In geval van nood zijn een goede coördinatie en efficiënte aansturing van meerdere bedrijfshulp­verleners essentieel. Een ploegleider BHV heeft de taak om tijdens een inzet daadwerkelijk leiding te geven aan een dergelijk team. Verder moet hij regelmatig oefenen met de ploeg BHV-ers, omdat een goede samenwerking van levensbelang kan zijn. Ook het beheer en de controle van de ter beschikking gestelde hulpmiddelen behoort tot zijn verantwoordelijkheden. Gelet op het uitgebreide pakket aan taken, is het vanzelfsprekend dat de ploegleider moet beschikken over aanvullende kwaliteiten.

Doel

Het doel van de cursus is om de ploegleider uit te rusten met de extra kennis en vaardigheden die nodig zijn om het BHV-team adequaat in te zetten op het bedrijfsterrein (grondgebied), met de hulpmiddelen die hen ter beschikking staan.

Voor wie

Iedereen die in geval van nood leiding moet kunnen geven aan een groep BHV-ers en verantwoording draagt voor de uitvoering van het BHV-beleid binnen de eigen organisatie.

 

Kijk op de website van OTIB of je mogelijk in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de cursuskosten

Is jouw bedrijf aangesloten bij Techniek Nederland? Dan ontvang je 12,5% ledenkorting op de cursusprijs! Info op ons inschrijfformulier.

 

Is jouw bedrijf BHV veilig? Lees alles over over de risico inventarisatie binnen jouw bedrijf en de daaruit vloeiende BHV veiligheid in onze whitepaper!

Inclusief

  • Lesmateriaal
  • Lunch
  • MOBHV diploma

1. Wettelijk kader Bedrijfshulpverlening.

2. Organisatie Bedrijfshulpverlening.

3. Communicatie.

4. Inzet.

5. Salvage.

Huiswerkopdracht: werkstuk en presentatie.

Van de deelnemer wordt een actieve inzet verwacht. Het accent van de training ligt op de toepassing in de praktijk.

Inschrijfdata zijn nog niet bekend voor deze opleiding

Locatie
Startdatum
Kosten per deelnemer
Lesdagen