• Vakmanschap
 • Leidinggeven
 • Veiligheid
 • Continu verbeteren

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA

VooropleidingGeen specifieke vooropleiding vereist.
Cursusduur1 dag
Max. aantal deelnemers12
Kosten per deelnemer
€ 230,00

Cursus in het kort

Belangrijk voor de mate waarin veiligheid, gezond­heid en milieu (VGM) op het werk aandacht krijgen, is de rol van de leidinggevende. Hij dient medewerkers bewust te maken van de risico's en moet zelf het goede voorbeeld geven door werk­zaamheden op een veilige en verantwoorde wijze uit te (laten) voeren. Om als leidinggevende deze voorbeeldfunctie te kunnen vervullen, is het nood­zakelijk om over de juiste kennis te beschikken. Voor VCA gecertificeerde bedrijven is het vanuit de checklist verplicht dat operationeel leidinggevenden het certificaat bezitten.

Doel

Het doel van deze cursus is dat de deelnemers hun kennis vergroten/opfrissen m.b.t.:

 • de algemene veiligheidseisen die relevant zijn voor de werkzaamheden;
 • taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden m.b.t. veiligheid;
 • veiligheidsmaatregelen en hun toepassingen.

Na afloop hebben de deelnemers geleerd met welke veiligheidseisen en voorschriften zij rekening moeten houden bij de uitvoering van hun taken.

Voor wie

De cursus Veiligheid voor Operationeel Leiding­gevenden VCA is bestemd voor leidinggevenden die moeten voldoen aan de eisen voortkomend uit de VGM Checklist Aannemers (VCA) en nog niet beschikken over een geldig diploma VOL-VCA of beschikken over een bijna verlopen diploma VOL-VCA (of gelijkwaardig).

 

Kijk op de website van OTIB of je mogelijk in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de cursuskosten

Is jouw bedrijf aangesloten bij Techniek Nederland? Dan ontvang je 12,5% ledenkorting op de cursusprijs! Info op ons inschrijfformulier.

Inclusief

 • Lesmateriaal
 • Lunch
 • Examen
 • Diploma

1.   Wetgeving

2.   Gevaren, risico's en preventie

3.   Ongevallen: oorzaken en preventie

4.   Veiligheidsgedrag

5.   Taken, rechten, plichten en overleg

6.   Procedures, instructies, signalering

7.   Voorbereiding op noodsituties

8.   Gevaarlijke stoffen

9.   Brand en explosie

10. Arbeidsmiddelen

11. Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

12. Elektriciteit en straling

13. Ergonomische werkplek

14. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PMS's)

Locatie
Startdatum
Kosten per deelnemer
Lesdagen

Helmond

02 december 2019
€ 230,00
 • ma 02 december 2019 08:00-15:00
 • ma 02 december 2019 16:00-17:15
10 februari 2020
€ 230,00
 • ma 10 februari 2020 08:00-15:00
 • ma 10 februari 2020 16:00-17:15
06 april 2020
€ 230,00
 • ma 06 april 2020 08:00-15:00
 • ma 06 april 2020 16:00-17:15
29 juni 2020
€ 230,00
 • ma 29 juni 2020 08:00-15:00
 • ma 29 juni 2020 16:00-17:15