• Vakmanschap
  • Leidinggeven
  • Veiligheid
  • Continu verbeteren

SBK creëert een ideale situatie om in de leerbehoefte van jouw bedrijf te voorzien.
Uiteindelijk leidt dat tot verbeterde bedrijfsprocessen en medewerkers die beter zijn toegerust om bij te dragen aan het bedrijfsresultaat.

Ook is SBK aangesloten bij de NRTO. De NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media.

Klik hier voor de gedragscode en de voorwaarden van de NRTO.

SBK werkt samen met het BHV Platvorm en de International Society for Performance Improvement (ISPI). SBK is door het ministerie van OC&W erkend als niet bekostigd opleidingsinstituut met eigen Crebo-kwalificaties.